INDOOR AIR COMFORT-

Dette mærke kombinerer alle EU’s love om krav til afgasning i indeklimaet af farlige stoffer. Selv de mest restriktive lovgivninger er der taget hensyn, til når produkter prøves i henhold til kravene for tildeling af dette mærke.

Produkter mærket med Indoor Air Comfort vil således overholde alle grænseværdier som er vedtaget, også på nationalt plan af et hvert EU land.

Indoor Air Comfort certifikatet tildeles produkter af et uafhængigt institut, efter måling af afgasningen fra produktet i et klimakammer ifølge standarderne CEN/TS 16516 og ISO 16000-11, og kun efter kontrol af, om afgasningen fra produktet overholder alle nationale krav.

Scroll to Top

KATALOG
DOWNLOAD